Χάρτης Κατάταξη

Νoriega

Νoriega
Πόντοι:1.404.430
Θέση:4
Νικημένοι αντίπαλοι: 7.337.186 (24.)
Φυλή: Shhh.
Νυχτερινή προστασία: Τρέχουσα: 01:00-09:00


Χωριά (148) Συντεταγμένες Πόντοι
A001 Noriega
489|495 10.306
A002 Noriega
493|494 9.860
A003 Noriega
489|493 9.019
A004 Noriega
487|493 9.994
A005 Noriega
483|493 9.676
A006 Noriega
485|492 10.237
A007 Noriega
488|490 9.897
A008 Noriega
493|502 10.108
A009 Noriega
498|497 9.832
A010 Noriega
487|495 8.776
A011 Noriega
494|490 9.962
A012 Noriega
493|489 9.736
A013 Noriega
492|489 9.073
A014 Noriega
487|499 9.756
A015 Noriega
488|496 7.802
A016 Noriega
489|494 9.843
A017 Noriega
488|494 9.822
A018 Noriega
490|496 10.237
A019 Noriega
487|498 9.461
A020 Noriega
484|492 10.237
A021 Noriega
493|501 9.974
A022 Noriega
484|494 9.224
A023 Noriega
485|501 9.316
A024 Noriega
480|491 10.237
A025 Noriega
480|488 8.926
A026 Noriega
479|488 10.237
A027 Noriega
485|497 10.004
A028 Noriega
482|500 10.259
A029 Noriega
487|500 9.700
A030 Noriega
487|488 10.231
A031 Noriega
487|491 9.655
A032 Noriega
485|499 9.445
A033 Noriega
484|504 9.547
A034 Noriega
488|502 10.019
B001 Noriega
504|486 10.239
B002 Noriega
502|486 9.994
B003 Noriega
502|483 10.103
B004 Noriega
500|484 10.237
B005 Noriega
500|483 9.979
B006 Noriega
503|487 10.564
B007 Noriega
501|485 10.090
B008 Noriega
497|475 10.495
B009 Noriega
496|476 10.495
B010 Noriega
499|477 10.495
B011 Noriega
498|477 10.771
C001 Noriega
477|483 10.336
C002 Noriega
476|483 9.841
C003 Noriega
477|481 9.978
C004 Noriega
480|483 9.844
C005 Noriega
476|480 10.220
C006 Noriega
475|480 9.983
C007 Noriega
482|482 9.633
C008 Noriega
475|488 8.919
C009 Noriega
475|490 9.847
C010 Noriega
472|481 9.842
C011 Noriega
473|478 10.087
C012 Noriega
471|480 10.070
C013 Noriega
471|479 9.663
C014 Noriega
471|476 9.433
C015 Noriega
472|477 9.893
C016 Noriega
473|476 10.104
C017 Noriega
477|472 10.220
C018 Noriega
472|490 10.014
C019 Noriega
471|478 10.223
C020 Noriega
473|480 9.472
C021 Noriega
475|485 10.237
C022 Noriega
475|483 9.870
C023 Noriega
470|478 10.237
C024 Noriega
475|479 9.546
C025 Noriega
468|486 9.645
C026 Noriega
470|475 9.985
C027 Noriega
469|474 9.035
C028 Noriega
467|483 10.252
C029 Noriega
465|484 10.252
C030 Noriega
479|471 10.252
C031 Noriega
476|472 10.495
C032 Noriega
478|470 9.847
C033 Noriega
479|472 10.083
C034 Noriega
473|489 3.791
C035 Noriega
473|472 2.390
C036 Noriega
475|475 6.221
C037 Noriega
471|474 7.536
C038 Noriega
472|472 9.354
C039 Noriega
467|482 10.252
D001 Noriega
517|488 9.804
D002 Noriega
514|489 10.247
D003 Noriega
517|489 10.524
E001 Noriega
449|482 10.495
E002 Noriega
449|483 8.832
E003 Noriega
450|484 10.220
E004 Noriega
447|483 10.237
E005 Noriega
446|482 10.247
E006 Noriega
447|481 9.953
E007 Noriega
445|486 9.739
E008 Noriega
446|486 10.237
E009 Noriega
446|481 9.780
E010 Noriega
444|482 10.223
E011 Noriega
444|481 9.826
E012 Noriega
443|484 9.642
E014 Noriega
444|484 9.024
Εμφάνιση όλων των εναπομείναντων 48 χωριών.
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
Come and test me, όπου και να σκάω έχω το glock that's my bestie

Επιτεύγματα Νίκης
Αρχηγός της Μάχης

Νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 59.

Απόρθητος

Σαν αμυνόμενος, νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 59.

Απόρθητος

Σαν αμυνόμενος, νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 63.

Όχι στη βάρδια μου

Ως υποστηρικτής, νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στις Κόσμος 66.

Αρχηγός της Μάχης

Νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 73.

Αδίστακτος

Σαν επιτιθέμενος, νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 73.

Αρχηγός της Μάχης

Νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 83.

Απόρθητος

Σαν αμυνόμενος, νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 83.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 59 με τη Φυλή Shhh...Its Cartel.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 63 με τη Φυλή Κάτσε Κάτω!!.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 66 με τη Φυλή The Goatest of all Time.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 68 με τη Φυλή Ο ΜΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΣ.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 70 με τη Φυλή LOVE!.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 72 με τη Φυλή Boxeur Des Rules.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 69 με τη Φυλή Κάτσε Κάτω!!.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 73 με τη Φυλή La Casa De Papel.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 79 με τη Φυλή Ο μαύρος γάτος.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 83 με τη Φυλή Prevale Le Oscurita.

 
Ημερήσια επιτεύγματα
1x Υποστηρικτής της ημέρας

Νίκησε τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο, ως υποστηρικτής.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 21.02.2024 (13.098 μονάδες)


7x Συλλέκτης της μέρας

Σάρωσε τους περισσότερους πόρους σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 10.04.2024 (7.486.891 πόροι)