Χάρτης Κατάταξη

shadowbringer

shadowbringer
Πόντοι:774.245
Θέση:28
Νικημένοι αντίπαλοι: 13.692.286 (14.)
Φυλή: N.W
Νυχτερινή προστασία: Τρέχουσα: 02:00-10:00


Χωριά (110) Συντεταγμένες Πόντοι
Shadow
532|530 10.032
Shadow
532|524 10.032
Shadow
528|526 10.109
Shadow
527|522 10.032
Shadow
522|528 11.041
Shadow
524|522 9.678
Shadow
524|523 10.032
Shadow
538|520 9.883
Shadow
533|526 10.042
Shadow
529|523 10.032
Shadow
538|523 9.395
Shadow
538|524 9.526
Shadow
525|526 10.201
Shadow
529|544 10.596
Shadow
533|543 5.644
Shadow
530|545 10.364
Shadow
534|542 7.156
Shadow
549|529 6.233
Shadow
537|545 6.703
Shadow
536|546 6.920
Shadow
535|544 5.689
Shadow
530|551 6.303
Shadow
538|545 6.042
Shadow
527|553 8.957
Shadow
544|541 6.236
Shadow
542|539 5.798
Shadow
527|552 10.259
Shadow
537|546 6.719
Shadow
544|540 5.401
Shadow
539|545 5.747
Shadow
550|538 6.538
Shadow
529|556 6.589
Shadow
547|543 6.423
Shadow
528|555 6.452
Shadow
531|556 6.662
Shadow
527|556 6.974
Shadow
534|552 5.525
Shadow
537|553 6.404
Shadow
535|553 6.265
Shadow
459|551 9.703
Shadow
530|555 5.707
Shadow
530|556 6.591
Shadow
544|545 5.652
Shadow
550|541 6.612
Shadow
532|556 6.383
Shadow
547|545 6.301
Shadow
544|546 6.520
Shadow
549|544 5.808
Shadow
542|548 6.415
Shadow
547|546 6.734
Shadow
534|554 6.352
Shadow
460|552 7.663
Shadow
548|543 6.697
Shadow
529|559 7.009
Shadow
545|547 6.383
Shadow
532|558 5.645
Shadow
536|556 6.854
Shadow
529|560 6.286
Shadow
546|548 5.608
Shadow
546|547 6.575
Shadow
536|554 5.594
Shadow
550|542 6.801
Shadow
543|550 6.414
Shadow
538|555 6.368
Shadow
543|552 6.670
Shadow
543|549 7.175
Shadow
544|552 7.984
Shadow
541|553 6.169
Shadow
544|553 6.540
Shadow
459|552 6.424
Shadow
550|544 6.920
Shadow
545|553 6.894
Shadow
547|551 6.481
Shadow
548|547 6.586
Shadow
546|551 6.462
Shadow
530|561 6.049
Shadow
545|552 6.538
Shadow
548|548 6.184
Shadow
547|552 7.267
Shadow
536|559 6.149
Shadow
538|559 6.657
Shadow
551|549 5.610
Shadow
545|554 6.300
Shadow
544|554 6.582
Shadow
528|564 6.099
Shadow
546|554 7.290
Shadow
549|549 6.293
Shadow
542|556 6.281
Shadow
550|552 6.399
Shadow
552|548 6.023
Shadow
548|553 6.536
Shadow
531|562 5.624
Shadow
539|557 6.560
Shadow
546|553 6.520
Shadow
540|561 5.880
Shadow
531|566 6.453
Shadow
550|553 6.350
Shadow
538|563 6.494
Shadow
549|556 5.590
Shadow
539|563 5.775
Εμφάνιση όλων των εναπομείναντων 10 χωριών.
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
.Το εύδαιμον το ελεύθερον, το δ’ ελεύθερον το εύψυχον.

Ορόσημα Επιτευγμάτων
Κατάκτηση (Επίπεδο 2)

Ως δεύτερος κατέκτησες 100 χωριά

Πεδία (Επίπεδο 2)

Ως δεύτερος νίκησες 5.000.000 εχθρικές μονάδες.


 
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 90

Casual 9