Χάρτης Κατάταξη

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Πόντοι:9.821
Θέση:107
Νικημένοι αντίπαλοι: 170.596 (157.)
Φυλή: ΕΑΚ Δτ
Νυχτερινή προστασία: Τρέχουσα: 23:00-07:00


Χωριά (1) Συντεταγμένες Πόντοι
Χωριό βαρβάρων
446|525 9.821
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 91