Χάρτης Κατάταξη

SuperB0Y

SuperB0Y
Πόντοι:534.149
Θέση:39
Νικημένοι αντίπαλοι: 1.396.043 (76.)
Φυλή: Shhh.
Νυχτερινή προστασία: Τρέχουσα: 00:00-08:00


Χωριά (57) Συντεταγμένες Πόντοι
01. SuperB0Y
470|490 9.825
02. SuperB0Y
464|489 9.825
03. SuperB0Y
461|489 9.761
04. SuperB0Y
468|489 9.902
05. SuperB0Y
466|492 9.902
06. SuperB0Y
465|492 9.899
07. SuperB0Y
466|494 9.825
08. SuperB0Y
465|493 10.083
09. SuperB0Y
470|488 9.825
10. SuperB0Y
467|489 9.885
11. SuperB0Y
469|488 9.902
12. SuperB0Y
464|494 9.825
13. SuperB0Y
469|489 9.761
14. SuperB0Y
470|489 9.899
15. SuperB0Y
461|490 9.930
16. SuperB0Y
461|491 9.825
17. SuperB0Y
428|504 9.924
18. SuperB0Y
469|495 9.835
19. SuperB0Y
460|495 9.847
20. SuperB0Y
428|510 9.761
21. SuperB0Y
426|510 9.889
22. SuperB0Y
461|488 10.549
23. SuperB0Y
437|500 10.001
24. SuperB0Y
451|482 10.294
25. SuperB0Y
462|485 9.835
26. SuperB0Y
436|505 9.976
27. SuperB0Y
456|492 9.976
28. SuperB0Y
460|490 9.902
29. SuperB0Y
460|489 9.887
30. SuperB0Y
457|496 9.902
31. SuperB0Y
438|501 9.893
32. SuperB0Y
436|503 9.881
33. SuperB0Y
434|505 9.881
34. SuperB0Y
435|503 9.881
35. SuperB0Y
428|513 9.355
36. SuperB0Y
428|514 9.867
37. SuperB0Y
428|507 9.862
38. SuperB0Y
428|508 9.881
39. SuperB0Y
425|517 9.426
40. SuperB0Y
425|505 9.862
41. SuperB0Y
430|505 9.881
42. SuperB0Y
425|518 9.372
43. SuperB0Y
427|519 9.674
44. SuperB0Y
426|517 9.593
45. SuperB0Y
427|518 9.881
46. SuperB0Y
424|507 9.135
47. SuperB0Y
427|505 9.499
48. SuperB0Y
427|504 10.037
49. SuperB0Y
428|501 9.572
50. SuperB0Y
428|502 9.496
51. SuperB0Y
466|447 9.860
52. SuperB0Y
437|504 6.757
53. SuperB0Y
426|519 5.848
54. SuperB0Y
426|524 2.480
55. SuperB0Y
424|511 5.055
56. SuperB0Y
425|511 2.935
57. SuperB0Y
461|494 9.833
Ημερήσια επιτεύγματα
1x Ληστής της ημέρας

Λεηλάτησε τους περισσότερους πόρους σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 08.02.2024 (551.760 πόροι)


3x Οι περισσότερες λεηλασίες σήμερα

Λεηλάτησε τα περισσότερα χωριά σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 09.02.2024 (20.106 χωριά)


1x Υποστηρικτής της ημέρας

Νίκησε τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο, ως υποστηρικτής.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 14.02.2024 (3.107 μονάδες)


 
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 90