Χάρτης Κατάταξη

SuperB0Y

SuperB0Y
Πόντοι:267.514
Θέση:43
Νικημένοι αντίπαλοι: 539.169 (94.)
Φυλή: Shhh.
Νυχτερινή προστασία: Τρέχουσα: 00:00-08:00


Χωριά (47) Συντεταγμένες Πόντοι
01. SuperB0Y
470|490 9.785
02. SuperB0Y
464|489 9.068
03. SuperB0Y
461|489 9.761
04. SuperB0Y
468|489 9.887
05. SuperB0Y
466|492 9.440
06. SuperB0Y
465|492 9.821
07. SuperB0Y
466|494 9.788
08. SuperB0Y
465|493 10.083
09. SuperB0Y
470|488 7.921
10. SuperB0Y
467|489 9.933
11. SuperB0Y
469|488 8.333
12. SuperB0Y
464|494 8.143
13. SuperB0Y
469|489 7.576
14. SuperB0Y
470|489 8.072
15. SuperB0Y
461|490 7.581
16. SuperB0Y
461|491 7.245
17. SuperB0Y
428|504 9.323
18. SuperB0Y
469|495 7.185
19. SuperB0Y
460|495 8.415
20. SuperB0Y
428|510 6.345
21. SuperB0Y
426|510 7.121
22. SuperB0Y
461|488 10.549
23. SuperB0Y
437|500 6.913
24. SuperB0Y
451|482 10.294
25. SuperB0Y
462|485 7.502
26. SuperB0Y
436|505 6.346
27. SuperB0Y
456|492 6.800
28. SuperB0Y
460|490 6.646
29. SuperB0Y
460|489 6.948
30. SuperB0Y
457|496 6.869
31. SuperB0Y
438|501 2.112
32. SuperB0Y
436|503 1.571
33. SuperB0Y
434|505 1.630
34. SuperB0Y
435|503 1.817
35. SuperB0Y
428|513 932
36. SuperB0Y
428|514 1.190
37. SuperB0Y
428|507 1.047
38. SuperB0Y
428|508 1.283
39. SuperB0Y
425|517 1.038
40. SuperB0Y
425|505 1.071
41. SuperB0Y
430|505 1.176
42. SuperB0Y
425|518 479
43. SuperB0Y
427|519 604
44. SuperB0Y
426|517 428
45. SuperB0Y
427|518 450
46. SuperB0Y
424|507 153
47. SuperB0Y
427|505 840
Ημερήσια επιτεύγματα
1x Ληστής της ημέρας

Λεηλάτησε τους περισσότερους πόρους σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 08.02.2024 (551.760 πόροι)


3x Οι περισσότερες λεηλασίες σήμερα

Λεηλάτησε τα περισσότερα χωριά σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 09.02.2024 (20.106 χωριά)


1x Υποστηρικτής της ημέρας

Νίκησε τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο, ως υποστηρικτής.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 14.02.2024 (3.107 μονάδες)