Χάρτης Κατάταξη

aggelosdelta

aggelosdelta
Πόντοι:1.245.180
Θέση:5
Νικημένοι αντίπαλοι: 18.489.943 (4.)
Φυλή: N.W
Νυχτερινή προστασία: Τρέχουσα: 01:00-09:00


Χωριά (140) Συντεταγμένες Πόντοι
001-Βασίλης Παλαιοκώστας
530|527 9.950
002-Βασίλης Παλαιοκώστας
535|532 9.750
003-Βασίλης Παλαιοκώστας
529|526 10.068
004-Βασίλης Παλαιοκώστας
527|530 10.321
005-Βασίλης Παλαιοκώστας
528|532 10.068
0058aggelosdelta
486|524 6.256
006-Βασίλης Παλαιοκώστας
535|538 9.885
007-Βασίλης Παλαιοκώστας
537|534 9.412
008-Βασίλης Παλαιοκώστας
539|535 9.761
009-Βασίλης Παλαιοκώστας
540|536 9.741
010-Βασίλης Παλαιοκώστας
545|531 9.744
011-Βασίλης Παλαιοκώστας
537|540 9.299
012-Βασίλης Παλαιοκώστας
547|537 8.647
013-Βασίλης Παλαιοκώστας
545|538 9.526
014-Βασίλης Παλαιοκώστας
542|553 9.750
015-Βασίλης Παλαιοκώστας
548|562 1.189
016-Βασίλης Παλαιοκώστας
565|530 5.152
017-Βασίλης Παλαιοκώστας
537|565 1.723
018-Βασίλης Παλαιοκώστας
551|543 5.697
019-Βασίλης Παλαιοκώστας
538|538 4.394
020-Βασίλης Παλαιοκώστας
519|579 869
021-Βασίλης Παλαιοκώστας
552|539 5.948
022-Βασίλης Παλαιοκώστας
528|559 7.882
023-Βασίλης Παλαιοκώστας
529|524 9.145
024-Βασίλης Παλαιοκώστας
529|525 9.740
025-Βασίλης Παλαιοκώστας
530|526 9.882
026-Βασίλης Παλαιοκώστας
550|536 8.901
027-Βασίλης Παλαιοκώστας
534|531 9.347
028-Βασίλης Παλαιοκώστας
538|546 9.742
029-Βασίλης Παλαιοκώστας
533|537 9.835
030-Βασίλης Παλαιοκώστας
546|537 9.423
031-Βασίλης Παλαιοκώστας
542|538 8.810
032-Βασίλης Παλαιοκώστας
543|540 7.743
033-Βασίλης Παλαιοκώστας
545|537 9.433
034-Βασίλης Παλαιοκώστας
547|532 10.001
035-Βασίλης Παλαιοκώστας
540|539 9.140
036-Βασίλης Παλαιοκώστας
532|545 10.160
037-Βασίλης Παλαιοκώστας
528|548 9.882
038-Βασίλης Παλαιοκώστας
540|540 8.743
039-Βασίλης Παλαιοκώστας
525|549 10.343
040-Βασίλης Παλαιοκώστας
536|534 9.761
041-Βασίλης Παλαιοκώστας
539|537 9.527
042-Βασίλης Παλαιοκώστας
540|538 9.761
043-Βασίλης Παλαιοκώστας
540|535 9.538
044-Βασίλης Παλαιοκώστας
537|539 8.921
045-Βασίλης Παλαιοκώστας
530|532 9.338
046-Βασίλης Παλαιοκώστας
531|533 9.297
047-Βασίλης Παλαιοκώστας
539|538 9.897
048-Βασίλης Παλαιοκώστας
536|537 9.571
049-Βασίλης Παλαιοκώστας
540|534 9.331
050-Βασίλης Παλαιοκώστας
535|536 6.641
051-Βασίλης Παλαιοκώστας
518|535 9.761
052-Βασίλης Παλαιοκώστας
531|536 10.019
053-Βασίλης Παλαιοκώστας
534|528 10.495
054-Βασίλης Παλαιοκώστας
531|528 9.994
055-Βασίλης Παλαιοκώστας
527|532 10.725
056-Βασίλης Παλαιοκώστας
531|526 9.761
057-Βασίλης Παλαιοκώστας
520|531 9.744
058-Βασίλης Παλαιοκώστας
524|530 10.019
059-Βασίλης Παλαιοκώστας
530|525 9.902
060-Βασίλης Παλαιοκώστας
521|536 9.745
061-Βασίλης Παλαιοκώστας
536|536 9.544
062-Βασίλης Παλαιοκώστας
526|532 10.661
063-Βασίλης Παλαιοκώστας
532|526 9.835
064-Βασίλης Παλαιοκώστας
532|527 10.495
065-Βασίλης Παλαιοκώστας
527|533 10.311
066-Βασίλης Παλαιοκώστας
533|528 10.495
067-Βασίλης Παλαιοκώστας
531|531 9.586
068-Βασίλης Παλαιοκώστας
532|532 8.822
069-Βασίλης Παλαιοκώστας
540|529 9.745
Ε-001
508|557 9.741
Ε-002
502|550 9.804
Ε-003
506|561 10.140
Ε-004
508|559 10.066
Ε-005
505|559 8.052
Ε-006
506|559 8.587
Ε-007
504|556 6.165
Ε-008
501|555 8.390
Ε-009
506|555 8.041
Ε-010
507|554 6.178
Ε-011
500|554 9.805
Ε-012
502|554 5.421
Ε-013
505|553 9.802
Ε-014
506|553 8.991
Ε-015
503|547 9.825
Ε-016
500|553 7.835
Ε-017
504|552 8.894
Ε-018
500|550 9.478
Ε-019
505|549 9.559
Ε-020
509|549 9.298
Ε-021
508|549 8.427
Ε-022
507|549 9.535
Ε-023
502|548 8.567
Ε-024
501|549 8.764
Ε-025
501|548 9.123
Ε-026
504|547 9.750
Ε-027
505|548 9.529
Ε-028
506|546 9.530
Ε-029
500|548 10.088
Ε-030
501|543 9.594
Εμφάνιση όλων των εναπομείναντων 40 χωριών.
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Επιτεύγματα Νίκης
Άρχοντας των πόντων

Ήσουν ο #1 παίκτης όταν έκλεισε ο Κόσμος 47.

Άρχοντας των πόντων

Ήσουν ο #1 παίκτης όταν έκλεισε ο Κόσμος 10.

Απόρθητος

Σαν αμυνόμενος, νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 20.

Αρχηγός της Μάχης

Νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 20.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 35 με τη Φυλή RESURRECTION.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 38 με τη Φυλή Nigthmare-Μαυρος γατος.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 48 με τη Φυλή Trq-Ducks.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 47 με τη Φυλή THE DAB.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 10 με τη Φυλή 11888.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 74 με τη Φυλή Failed Civil War.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 76 με τη Φυλή NO NAME..

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Casual 6 με τη Φυλή Hunters of Justice.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 81 με τη Φυλή -Night raid-.

 
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 68

Κόσμος 10

Κόσμος 18

Κόσμος 20

Κόσμος 27

Κόσμος 35

Κόσμος 38

Κόσμος 48

Κόσμος 52

Κόσμος 69

Κόσμος 71

Κόσμος 72

Κόσμος 73

Κόσμος 75

Κόσμος 77

Κόσμος 78

Κόσμος 79

Κόσμος 80

Κόσμος 81

Κόσμος 83

Κόσμος 84

Κόσμος 86

Κόσμος 87

Κόσμος 89

Κόσμος 90

Classic

Casual 5

Casual 6

Casual 8

Κόσμος 25

Κόσμος 82

Κόσμος 85

Special

Casual 7

Casual 9

Κόσμος 66

Κόσμος 70