Χάρτης Κατάταξη

mpampatzikos

mpampatzikos
Πόντοι:673.623
Θέση:33
Νικημένοι αντίπαλοι: 7.742.976 (32.)
Φυλή: N.W
Νυχτερινή προστασία: Τρέχουσα: 01:00-09:00


Χωριά (76) Συντεταγμένες Πόντοι
001
539|510 9.835
022 - A - RESTART
512|565 6.673
G02
513|572 7.741
Lucy NATSU
452|541 7.393
ΑΝΣΕΛΜΟ
529|516 9.761
ΑΝΣΕΛΜΟ
529|505 9.771
ΑΝΣΕΛΜΟ
540|505 9.761
ΑΝΣΕΛΜΟ
531|513 9.761
ΑΝΣΕΛΜΟ
527|516 9.783
ΑΝΣΕΛΜΟ
530|509 9.762
ΑΝΣΕΛΜΟ
538|513 9.585
ΑΝΣΕΛΜΟ
523|521 9.750
ΑΝΣΕΛΜΟ
534|512 9.770
ΑΝΣΕΛΜΟ
532|514 9.573
ΑΝΣΕΛΜΟ
536|515 9.761
ΑΝΣΕΛΜΟ
530|510 9.747
ΑΝΣΕΛΜΟ
532|519 9.742
ΑΝΣΕΛΜΟ
528|514 9.745
ΑΝΣΕΛΜΟ
527|515 9.761
ΑΝΣΕΛΜΟ
529|517 9.783
ΑΝΣΕΛΜΟ
530|514 8.106
ΑΝΣΕΛΜΟ
533|503 9.753
ΑΝΣΕΛΜΟ
531|512 9.775
ΑΝΣΕΛΜΟ
531|514 9.767
ΑΝΣΕΛΜΟ
530|515 9.745
ΑΝΣΕΛΜΟ
534|505 9.750
ΑΝΣΕΛΜΟ
534|503 9.747
ΑΝΣΕΛΜΟ
531|518 9.330
ΑΝΣΕΛΜΟ
533|514 9.465
ΑΝΣΕΛΜΟ
535|509 9.418
ΑΝΣΕΛΜΟ
522|529 9.761
ΑΝΣΕΛΜΟ
531|519 9.745
ΑΝΣΕΛΜΟ
544|507 9.999
ΑΝΣΕΛΜΟ
536|505 9.747
ΑΝΣΕΛΜΟ
526|518 9.925
ΑΝΣΕΛΜΟ
536|509 9.816
ΑΝΣΕΛΜΟ
538|504 9.750
ΑΝΣΕΛΜΟ
537|507 9.745
ΑΝΣΕΛΜΟ
539|506 9.744
ΑΝΣΕΛΜΟ
539|508 9.744
ΑΝΣΕΛΜΟ
541|508 9.742
ΑΝΣΕΛΜΟ
528|509 9.728
ΑΝΣΕΛΜΟ
540|507 9.761
ΑΝΣΕΛΜΟ
535|525 9.778
ΑΝΣΕΛΜΟ
551|507 9.626
ΑΝΣΕΛΜΟ
539|533 5.602
ΑΝΣΕΛΜΟ
532|520 9.771
ΑΝΣΕΛΜΟ
527|517 9.761
ΑΝΣΕΛΜΟ
553|507 9.478
ΑΝΣΕΛΜΟ
500|560 7.154
ΑΝΣΕΛΜΟ
522|521 9.889
ΑΝΣΕΛΜΟ
512|562 7.786
ΑΝΣΕΛΜΟ
503|561 8.169
ΑΝΣΕΛΜΟ
504|562 7.900
ΑΝΣΕΛΜΟ
510|561 7.111
ΑΝΣΕΛΜΟ
510|564 7.935
ΑΝΣΕΛΜΟ
499|565 9.775
ΑΝΣΕΛΜΟ
513|564 7.605
ΑΝΣΕΛΜΟ
515|566 7.158
ΑΝΣΕΛΜΟ
500|566 6.430
ΑΝΣΕΛΜΟ
509|564 7.101
ΑΝΣΕΛΜΟ
501|567 6.907
ΑΝΣΕΛΜΟ
512|566 7.710
ΑΝΣΕΛΜΟ
515|567 5.942
ΑΝΣΕΛΜΟ
505|570 9.761
ΑΝΣΕΛΜΟ
502|566 8.400
ΑΝΣΕΛΜΟ
504|569 7.707
ΑΝΣΕΛΜΟ
513|571 7.595
ΑΝΣΕΛΜΟ
518|563 6.755
ΑΝΣΕΛΜΟ
516|569 6.583
ΑΝΣΕΛΜΟ
514|571 7.058
ΑΝΣΕΛΜΟ
511|572 7.109
ΑΝΣΕΛΜΟ
512|572 7.620
ΑΝΣΕΛΜΟ
516|570 6.975
Το χωριό του Kopiase 002
534|526 10.090
Το χωριό του Kopiase 005
536|526 9.861
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 89

Κόσμος 90