Χάρτης Κατάταξη

Death Dealers.

Death Dealers.
Πόντοι:1.208.788
Θέση:7
Νικημένοι αντίπαλοι: 11.176.840 (10.)
Φυλή: N.W
Νυχτερινή προστασία: Τρέχουσα: 02:00-10:00


Χωριά (137) Συντεταγμένες Πόντοι
001 - K - Death Dealer
524|573 3.178
001 - R - Death Dealer
529|528 9.968
002 - K - Death Dealer
522|574 3.112
002 - R - Death Dealer
542|528 8.513
003 - K - Death Dealer
526|571 2.360
003 - R - Death Dealer
546|527 9.770
004 - K - Death Dealer
515|575 3.391
004 - R - Death Dealer
540|532 7.402
005 - K - Death Dealer
515|578 1.886
005 - R - Death Dealer
543|532 9.770
006 - K - Death Dealer
519|575 4.784
006 - R - Death Dealer
542|533 9.968
007 - R - Death Dealer
544|533 8.215
008 - R - Death Dealer
542|530 8.605
009 - R - Death Dealer
544|534 7.966
010 - R - Death Dealer
544|531 8.968
010 Dead Bilers
506|526 9.968
011 - R - Death Dealer
545|530 9.968
012 - R - Death Dealer
545|532 8.052
013 - R - Death Dealer
546|532 7.497
014 - R - Death Dealer
545|533 9.968
015 - R - Death Dealer
547|530 8.052
016 - R - Death Dealer
549|531 7.540
017 - R - Death Dealer
550|532 8.907
018 - R - Death Dealer
550|534 9.968
019 - R - Death Dealer
551|534 9.968
020 - R - Death Dealer
544|535 9.010
021 - R - Death Dealer
546|535 8.560
022 - R - Death Dealer
549|535 8.298
023 - R - Death Dealer
545|536 9.770
024 - R - Death Dealer
551|538 5.019
025 - R - Death Dealer
550|539 5.307
026 - R - Death Dealer
533|542 9.968
027 - R - Death Dealer
535|540 8.605
028 - R - Death Dealer
539|541 8.472
029 - R - Death Dealer
545|542 5.244
030 - R - Death Dealer
528|523 9.968
031 - R - Death Dealer
526|524 10.028
032 - R - Death Dealer
527|524 9.968
Death Dealer 001
490|537 7.755
Death Dealer 002
497|538 9.968
Death Dealer 003
497|542 8.151
Death Dealer 004
498|542 9.407
Death Dealer 005
497|540 9.968
Death Dealer 006
497|541 9.968
Death Dealer 007
495|556 9.968
Death Dealer 008
509|528 8.990
Death Dealer 009
509|529 9.968
Death Dealer 010
511|529 9.968
Death Dealer 011
506|534 9.968
Death Dealer 012
507|534 9.968
Death Dealer 013
508|534 9.968
Death Dealer 014
509|530 9.968
Death Dealer 015
507|531 9.968
Death Dealer 016
511|530 9.270
Death Dealer 017
510|533 9.968
Death Dealer 018
511|533 9.155
Death Dealer 019
511|534 9.968
Death Dealer 020
510|531 9.968
Death Dealer 021
518|533 9.968
Death Dealer 022
523|533 9.968
Death Dealer 023
524|533 9.968
Death Dealer 024
506|535 9.968
Death Dealer 025
505|537 9.968
Death Dealer 027
509|537 9.968
Death Dealer 028
508|538 9.968
Death Dealer 029
509|538 9.968
Death Dealer 030
506|536 8.123
Death Dealer 031
514|538 9.968
Death Dealer 032
513|539 8.742
Death Dealer 033
515|535 9.968
Death Dealer 034
523|537 9.968
Death Dealer 035
524|537 3.793
Death Dealer 036
524|538 9.968
Death Dealer 037
521|539 10.228
Death Dealer 038
522|539 5.198
Death Dealer 039
524|539 9.968
Death Dealer 040
526|537 10.028
Death Dealer 041
527|538 9.968
Death Dealer 042
528|538 9.968
Death Dealer 043
527|539 9.968
Death Dealer 044
501|540 9.968
Death Dealer 045
500|541 9.968
Death Dealer 046
505|540 9.968
Death Dealer 047
506|542 9.968
Death Dealer 048
508|543 8.310
Death Dealer 049
506|541 8.895
Death Dealer 050
509|541 8.468
Death Dealer 051
511|540 9.968
Death Dealer 052
513|542 8.123
Death Dealer 053
510|543 9.770
Death Dealer 054
511|543 9.258
Death Dealer 055
512|543 9.155
Death Dealer 056
513|543 9.968
Death Dealer 057
514|543 9.968
Death Dealer 058
510|544 9.968
Death Dealer 059
511|544 8.560
Death Dealer 060
513|540 8.395
Death Dealer 061
515|540 9.968
Death Dealer 062
518|542 9.968
Εμφάνιση όλων των εναπομείναντων 37 χωριών.
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
....

Επιτεύγματα Νίκης
Όχι στη βάρδια μου

Ως υποστηρικτής, νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στις Κόσμος 37.

Άρχοντας των πόντων

Ήσουν ο #1 παίκτης όταν έκλεισε ο Κόσμος 76.

Αρχηγός της Μάχης

Νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 76.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 46 με τη Φυλή Ο ΜΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΣ.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 20 με τη Φυλή K-U-R-O-V.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 76 με τη Φυλή NO NAME..

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 81 με τη Φυλή -Night raid-.

 
Ημερήσια επιτεύγματα
3x Επιθετικός παίκτης της ημέρας

Νίκησε ως επιτιθέμενος τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 14.05.2024 (195.653 μονάδες)


2x Μεγάλη Δύναμη της ημέρας

Κατέκτησε τα περισσότερα χωριά σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 29.03.2024 (14 χωριά)


4x Υποστηρικτής της ημέρας

Νίκησε τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο, ως υποστηρικτής.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 01.04.2024 (65.520 μονάδες)


3x Συλλέκτης της μέρας

Σάρωσε τους περισσότερους πόρους σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 28.04.2024 (7.917.525 πόροι)


 
Διάφορα Επιτεύγματα
Χρόνια στο Παιχνίδι (Χρυσό - Επίπεδο 11)

Παίξε Φυλετικές Μάχες για 11 χρόνια.


 
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 76

Κόσμος 20

Κόσμος 37

Κόσμος 46

Κόσμος 81

Κόσμος 84

Κόσμος 87

Κόσμος 77

Κόσμος 82

Κόσμος 83

Κόσμος 86

Κόσμος 89

Κόσμος 90

Κόσμος 69

Κόσμος 70

Κόσμος 74

Κόσμος 78

Κόσμος 79