Χάρτης Κατάταξη

BASILIAS

BASILIAS
Πόντοι:843.014
Θέση:16
Νικημένοι αντίπαλοι: 7.211.536 (17.)
Φυλή: Α.Τ
Νυχτερινή προστασία: Τρέχουσα: 00:00-08:00


Χωριά (107) Συντεταγμένες Πόντοι
ΑΚΡΗ ΘΕΟΥ
537|432 9.795
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
516|463 9.973
ΧΩΡΙΟ 001
519|465 9.994
ΧΩΡΙΟ 002
514|470 9.896
ΧΩΡΙΟ 003
515|466 9.969
ΧΩΡΙΟ 004
512|466 9.983
ΧΩΡΙΟ 005
511|469 10.447
ΧΩΡΙΟ 006
524|463 9.752
ΧΩΡΙΟ 007
526|460 9.994
ΧΩΡΙΟ 008
515|474 10.095
ΧΩΡΙΟ 009
518|470 9.744
ΧΩΡΙΟ 010
539|463 10.068
ΧΩΡΙΟ 011
537|462 10.072
ΧΩΡΙΟ 012
528|459 9.985
ΧΩΡΙΟ 013
535|460 10.067
ΧΩΡΙΟ 014
496|458 10.265
ΧΩΡΙΟ 015
516|464 9.761
ΧΩΡΙΟ 016
519|466 9.893
ΧΩΡΙΟ 017
519|469 9.879
ΧΩΡΙΟ 018
516|469 9.761
ΧΩΡΙΟ 019
519|467 9.810
ΧΩΡΙΟ 020
524|462 9.979
ΧΩΡΙΟ 021
520|465 9.740
ΧΩΡΙΟ 022
530|466 9.994
ΧΩΡΙΟ 023
493|459 10.079
ΧΩΡΙΟ 024
525|464 10.003
ΧΩΡΙΟ 025
539|461 10.075
ΧΩΡΙΟ 026
538|461 9.968
ΧΩΡΙΟ 027
535|468 9.968
ΧΩΡΙΟ 028
519|464 9.746
ΧΩΡΙΟ 030
497|462 9.994
ΧΩΡΙΟ 031
495|454 9.740
ΧΩΡΙΟ 032
496|454 9.725
ΧΩΡΙΟ 033
512|467 9.771
ΧΩΡΙΟ 034
533|461 9.746
ΧΩΡΙΟ 035
531|460 9.740
ΧΩΡΙΟ 036
532|461 9.761
ΧΩΡΙΟ 037
536|459 8.961
ΧΩΡΙΟ 038
536|460 8.445
ΧΩΡΙΟ 039
523|454 11.087
ΧΩΡΙΟ 040
525|454 9.745
ΧΩΡΙΟ 041
530|461 9.761
ΧΩΡΙΟ 042
511|464 3.822
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 001
520|434 9.997
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 002
516|433 9.742
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 003
521|432 9.731
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 004
519|430 9.750
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 005
520|431 9.544
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 006
520|429 9.725
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 007
524|431 9.740
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 008
522|430 9.735
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 009
521|435 9.744
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 010
517|431 9.726
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 011
524|430 9.727
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 012
523|430 9.740
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 013
520|437 9.725
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 014
518|434 9.744
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 015
520|438 9.730
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 016
522|435 9.543
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 017
522|431 9.730
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 018
520|436 9.346
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 019
515|434 9.745
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 020
521|436 9.742
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 021
523|436 9.150
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 022
524|436 9.727
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 023
525|434 9.730
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 024
525|433 9.112
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 025
525|435 9.730
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 026
524|428 9.510
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 027
526|431 8.851
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 028
527|431 8.905
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 029
527|430 7.681
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 030
527|429 7.974
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 031
528|430 7.939
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 032
518|427 7.995
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 033
515|433 7.197
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 034
517|424 6.798
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 035
526|427 5.758
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 036
516|425 5.457
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 037
518|425 4.238
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 038
517|423 3.843
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 039
515|422 3.822
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 040
536|431 3.846
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 041
533|430 3.714
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 042
517|432 4.932
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 043
522|423 3.509
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 044
519|424 3.631
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 045
524|429 7.218
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 046
521|429 8.872
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 047
519|428 4.199
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 048
526|426 3.834
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 049
516|424 2.655
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 050
519|423 3.224
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 051
536|429 2.245
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 052
536|432 2.184
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 053
541|433 1.914
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 054
514|424 2.323
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 055
520|427 1.837
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 056
521|425 2.249
ΨΑΡΟΧΩΡΙ 057
531|425 1.460
Εμφάνιση όλων των εναπομείναντων 7 χωριών.
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
Θ'ΑΚΟΥΤΕ BASILIAS ΚΑΙ ΘΑ ΤΡΕΧΕΤΕ!!!

https://www.youtube.com/watch?v=btbxQZHdSFM"BASILIAS feat. Persona Non Grata"

Επιτεύγματα Νίκης
Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 59 με τη Φυλή Shhh...Its Cartel.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 74 με τη Φυλή Failed Civil War.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Casual 7 με τη Φυλή RESTART.

 
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 90