Χάρτης Κατάταξη

DeadForGlory

DeadForGlory
Πόντοι:771.587
Θέση:18
Νικημένοι αντίπαλοι: 2.880.847 (43.)
Φυλή: N.W
Νυχτερινή προστασία: Τρέχουσα: 00:00-08:00


Χωριά (93) Συντεταγμένες Πόντοι
068.
504|580 173
ΑΝΣΕΛΜΟ
517|526 10.019
ΑΝΣΕΛΜΟ
510|524 10.001
ΑΝΣΕΛΜΟ
519|525 10.019
ΑΝΣΕΛΜΟ
509|524 8.562
ΑΝΣΕΛΜΟ
520|525 10.160
ΑΝΣΕΛΜΟ
519|523 10.011
ΑΝΣΕΛΜΟ
512|526 10.160
ΑΝΣΕΛΜΟ
520|526 10.019
ΑΝΣΕΛΜΟ
513|522 10.008
ΑΝΣΕΛΜΟ
511|527 10.005
ΑΝΣΕΛΜΟ
510|525 10.000
ΑΝΣΕΛΜΟ
517|523 10.136
ΑΝΣΕΛΜΟ
516|524 10.495
ΑΝΣΕΛΜΟ
511|522 10.152
ΑΝΣΕΛΜΟ
515|525 10.252
ΑΝΣΕΛΜΟ
519|526 10.000
ΑΝΣΕΛΜΟ
508|526 9.819
ΑΝΣΕΛΜΟ
512|527 10.069
ΑΝΣΕΛΜΟ
510|526 10.003
ΑΝΣΕΛΜΟ
518|527 10.495
ΑΝΣΕΛΜΟ
517|525 10.141
ΑΝΣΕΛΜΟ
510|527 10.019
ΑΝΣΕΛΜΟ
519|527 8.021
ΑΝΣΕΛΜΟ
524|527 10.005
ΑΝΣΕΛΜΟ
525|528 10.003
ΑΝΣΕΛΜΟ
518|534 10.149
ΑΝΣΕΛΜΟ
526|529 10.000
ΑΝΣΕΛΜΟ
526|530 10.019
ΑΝΣΕΛΜΟ
530|529 10.106
ΑΝΣΕΛΜΟ
542|520 9.518
ΑΝΣΕΛΜΟ
538|521 9.218
ΑΝΣΕΛΜΟ
538|522 7.884
ΑΝΣΕΛΜΟ
542|521 7.549
ΑΝΣΕΛΜΟ
542|523 9.442
ΑΝΣΕΛΜΟ
542|524 9.443
ΑΝΣΕΛΜΟ
543|519 9.443
ΑΝΣΕΛΜΟ
527|529 10.002
ΑΝΣΕΛΜΟ
544|520 9.247
ΑΝΣΕΛΜΟ
527|528 10.000
ΑΝΣΕΛΜΟ
525|547 10.543
ΑΝΣΕΛΜΟ
544|522 8.117
ΑΝΣΕΛΜΟ
545|521 8.824
ΑΝΣΕΛΜΟ
544|521 8.692
ΑΝΣΕΛΜΟ
543|525 10.152
ΑΝΣΕΛΜΟ
543|526 8.818
ΑΝΣΕΛΜΟ
544|523 9.171
ΑΝΣΕΛΜΟ
517|527 10.014
ΑΝΣΕΛΜΟ
544|525 9.473
ΑΝΣΕΛΜΟ
534|547 10.358
ΑΝΣΕΛΜΟ
533|549 7.980
ΑΝΣΕΛΜΟ
540|547 10.195
ΑΝΣΕΛΜΟ
533|550 10.141
ΑΝΣΕΛΜΟ
499|558 9.165
ΑΝΣΕΛΜΟ
535|549 8.764
ΑΝΣΕΛΜΟ
501|559 7.274
ΑΝΣΕΛΜΟ
533|551 7.638
ΑΝΣΕΛΜΟ
534|549 8.735
ΑΝΣΕΛΜΟ
537|549 7.740
ΑΝΣΕΛΜΟ
536|548 10.141
ΑΝΣΕΛΜΟ
500|559 10.262
ΑΝΣΕΛΜΟ
531|553 10.141
ΑΝΣΕΛΜΟ
502|562 10.141
ΑΝΣΕΛΜΟ
515|524 10.005
ΑΝΣΕΛΜΟ
539|548 10.000
ΑΝΣΕΛΜΟ
503|564 7.441
ΑΝΣΕΛΜΟ
541|548 10.000
ΑΝΣΕΛΜΟ
508|566 7.825
ΑΝΣΕΛΜΟ
507|567 7.890
ΑΝΣΕΛΜΟ
532|557 8.623
ΑΝΣΕΛΜΟ
541|551 6.585
ΑΝΣΕΛΜΟ
532|559 9.782
ΑΝΣΕΛΜΟ
506|570 7.884
ΑΝΣΕΛΜΟ
502|569 5.531
ΑΝΣΕΛΜΟ
508|568 10.233
ΑΝΣΕΛΜΟ
499|571 10.000
ΑΝΣΕΛΜΟ
511|569 6.957
ΑΝΣΕΛΜΟ
504|570 4.007
ΑΝΣΕΛΜΟ
504|572 4.035
ΑΝΣΕΛΜΟ
509|566 9.484
ΑΝΣΕΛΜΟ
505|572 4.102
ΑΝΣΕΛΜΟ
509|574 6.020
ΑΝΣΕΛΜΟ
511|573 2.942
ΑΝΣΕΛΜΟ
507|577 5.901
ΑΝΣΕΛΜΟ
513|573 3.101
ΑΝΣΕΛΜΟ
510|575 2.987
ΑΝΣΕΛΜΟ
512|573 3.215
ΑΝΣΕΛΜΟ
516|577 3.133
ΑΝΣΕΛΜΟ
509|576 2.999
ΑΝΣΕΛΜΟ
508|577 500
ΑΝΣΕΛΜΟ
507|576 4.094
ΑΝΣΕΛΜΟ
504|577 2.702
ΑΝΣΕΛΜΟ
521|576 363
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Επιτεύγματα Νίκης
Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 81 με τη Φυλή -Night raid-.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 83 με τη Φυλή Prevale Le Oscurita.