Χάρτης Κατάταξη

Νoriega

Νoriega
Πόντοι:1.750.667
Θέση:10
Νικημένοι αντίπαλοι: 9.878.285 (30.)
Φυλή: Shhh.
Νυχτερινή προστασία: Τρέχουσα: 01:00-09:00


Χωριά (177) Συντεταγμένες Πόντοι
001
541|518 9.855
002
542|518 9.855
003
542|517 9.855
004
542|516 9.855
005
541|516 9.855
006
542|515 9.855
007
539|515 9.855
008
538|512 9.855
009
543|512 9.855
010
542|512 9.855
011
541|511 9.855
012
544|518 9.155
013
544|515 9.855
014
545|515 9.855
015
546|516 9.855
016
543|515 9.855
017
539|518 10.790
A001 Noriega 2326
489|495 10.306
A002 Noriega
493|494 10.013
A003 Noriega
489|493 10.220
A004 Noriega
487|493 9.994
A005 Noriega
483|493 9.882
A006 Noriega
485|492 10.237
A007 Noriega
488|490 10.103
A008 Noriega
493|502 10.108
A009 Noriega
498|497 9.994
A010 Noriega
487|495 9.528
A011 Noriega
494|490 9.977
A012 Noriega
493|489 9.983
A013 Noriega
492|489 9.664
A014 Noriega
487|499 9.885
A015 Noriega
488|496 7.802
A016 Noriega
489|494 10.096
A017 Noriega
488|494 9.822
A018 Noriega
490|496 10.237
A019 Noriega
487|498 9.461
A020 Noriega
484|492 10.237
A021 Noriega
493|501 9.983
A022 Noriega
484|494 9.894
A023 Noriega
485|501 9.316
A024 Noriega
480|491 10.237
A025 Noriega
480|488 9.554
A026 Noriega
479|488 10.237
A027 Noriega
485|497 10.004
A028 Noriega
482|500 10.259
A029 Noriega
487|500 9.833
A030 Noriega
487|488 10.231
A031 Noriega
487|491 9.882
A032 Noriega
485|499 9.682
A033 Noriega
484|504 9.808
A034 Noriega
488|502 11.153
B001 Noriega
504|486 10.239
B002 Noriega
502|486 10.237
B003 Noriega
502|483 10.236
B004 Noriega
500|484 10.237
B005 Noriega
500|483 9.994
B006 Noriega
503|487 10.585
B007 Noriega
501|485 10.223
B008 Noriega
497|475 10.495
B009 Noriega
496|476 10.495
B010 Noriega
499|477 10.495
B011 Noriega
498|477 10.771
C001 Noriega
477|483 10.336
C002 Noriega
476|483 9.877
C003 Noriega
477|481 10.220
C004 Noriega
480|483 10.005
C005 Noriega
476|480 10.220
C006 Noriega
475|480 9.983
C007 Noriega
482|482 9.654
C008 Noriega
475|488 8.919
C009 Noriega
475|490 9.847
C010 Noriega
472|481 9.842
C011 Noriega
473|478 10.087
C012 Noriega
471|480 10.223
C013 Noriega
471|479 9.663
C014 Noriega
471|476 9.433
C015 Noriega
472|477 10.223
C016 Noriega
473|476 10.237
C017 Noriega
477|472 10.220
C018 Noriega
472|490 10.035
C019 Noriega
471|478 10.223
C020 Noriega
473|480 10.217
C021 Noriega
475|485 10.237
C022 Noriega
475|483 9.885
C023 Noriega
470|478 10.237
C024 Noriega
475|479 9.572
C025 Noriega
468|486 9.645
C026 Noriega
470|475 9.994
C027 Noriega
469|474 9.429
C028 Noriega
467|483 10.252
C029 Noriega
465|484 10.252
C030 Noriega
479|471 10.252
C031 Noriega
476|472 10.495
C032 Noriega
478|470 9.847
C033 Noriega
479|472 10.083
C034 Noriega
473|489 9.133
C035 Noriega
473|472 9.015
C036 Noriega
475|475 9.886
C037 Noriega
471|474 10.407
C038 Noriega
472|472 10.237
Εμφάνιση όλων των εναπομείναντων 77 χωριών.
Προσωπικό κείμενο
Απο ασήμαντο αγώνα δεν προκύπτει μεγάλη δόξα

Επιτεύγματα Νίκης
Αρχηγός της Μάχης

Νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 59.

Απόρθητος

Σαν αμυνόμενος, νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 59.

Απόρθητος

Σαν αμυνόμενος, νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 63.

Όχι στη βάρδια μου

Ως υποστηρικτής, νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στις Κόσμος 66.

Αρχηγός της Μάχης

Νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 73.

Αδίστακτος

Σαν επιτιθέμενος, νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 73.

Αρχηγός της Μάχης

Νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 83.

Απόρθητος

Σαν αμυνόμενος, νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 83.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 59 με τη Φυλή Shhh...Its Cartel.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 63 με τη Φυλή Κάτσε Κάτω!!.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 66 με τη Φυλή The Goatest of all Time.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 68 με τη Φυλή Ο ΜΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΣ.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 70 με τη Φυλή LOVE!.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 72 με τη Φυλή Boxeur Des Rules.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 69 με τη Φυλή Κάτσε Κάτω!!.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 73 με τη Φυλή La Casa De Papel.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 79 με τη Φυλή Ο μαύρος γάτος.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 83 με τη Φυλή Prevale Le Oscurita.

 
Ημερήσια επιτεύγματα
1x Μεγάλη Δύναμη της ημέρας

Κατέκτησε τα περισσότερα χωριά σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: χθες (11 χωριά)


2x Υποστηρικτής της ημέρας

Νίκησε τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο, ως υποστηρικτής.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 24.06.2024 (35.137 μονάδες)


8x Συλλέκτης της μέρας

Σάρωσε τους περισσότερους πόρους σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 10.04.2024 (7.486.891 πόροι)