Χάρτης Κατάταξη

Derex

Derex
Πόντοι:771.965
Θέση:26
Νικημένοι αντίπαλοι: 10.315.009 (29.)
Φυλή: Shhh..
Νυχτερινή προστασία: Τρέχουσα: 01:00-09:00


Χωριά (87) Συντεταγμένες Πόντοι
01 ASLANIDES
480|520 9.949
02 ASLANIDES
484|518 8.587
03 ASLANIDES
485|517 9.003
04 ASLANIDES
483|525 9.388
05 ASLANIDES
481|520 8.007
06 ASLANIDES
479|521 9.203
07 ASLANIDES
485|523 9.761
08 ASLANIDES
481|519 9.101
09 ASLANIDES
476|532 9.346
10 ASLANIDES
475|530 8.879
11 ASLANIDES
473|521 9.054
12 ASLANIDES
480|527 9.254
13 ASLANIDES
481|522 8.229
14 ASLANIDES
514|509 9.966
15 ASLANIDES
514|510 10.965
16 ASLANIDES
485|522 8.086
17 ASLANIDES
495|512 8.079
18 ASLANIDES
495|511 8.075
19 ASLANIDES
481|526 9.755
20 ASLANIDES
480|528 8.222
21 ASLANIDES
481|534 7.267
22 ASLANIDES
476|530 8.251
23 ASLANIDES
480|532 7.805
24 ASLANIDES
476|522 9.506
25 ASLANIDES
462|510 10.003
26 ASLANIDES
463|511 9.752
27 ASLANIDES
473|536 9.110
28 ASLANIDES
475|536 8.253
29 ASLANIDES
475|535 8.421
30 ASLANIDES
474|535 8.085
31 ASLANIDES
474|536 6.377
32 ASLANIDES
473|514 8.586
33 ASLANIDES
474|534 9.513
34 ASLANIDES
477|529 9.117
35 ASLANIDES
473|535 9.754
36 ASLANIDES
479|532 9.763
37 ASLANIDES
503|550 9.148
38 ASLANIDES
473|530 9.771
39 ASLANIDES
474|530 9.558
40 ASLANIDES
467|540 9.504
41 ASLANIDES
467|538 9.750
42 ASLANIDES
468|548 7.407
43 ASLANIDES
467|539 9.760
44 ASLANIDES
471|528 9.766
45 ASLANIDES
479|519 9.599
46 ASLANIDES
456|532 8.347
47 ASLANIDES
447|535 10.098
48 ASLANIDES
447|543 9.510
49 ASLANIDES
441|533 8.428
50 ASLANIDES
433|533 8.422
51 ASLANIDES
440|542 5.185
52 ASLANIDES
435|542 4.497
53 ASLANIDES
467|549 9.771
54 ASLANIDES
445|527 6.486
55 ASLANIDES
450|524 9.754
56 ASLANIDES
451|539 10.019
57 ASLANIDES
489|512 10.075
58 ASLANIDES
489|511 9.755
59 ASLANIDES
488|513 9.835
60 ASLANIDES
489|513 10.000
61 Woof Woof
513|508 9.181
62 ASLANIDES
456|556 4.908
63 ASLANIDES
448|508 9.122
64 ASLANIDES
517|555 9.692
65 ASLANIDES
513|510 9.515
66 ASLANIDES
452|540 8.838
67 ASLANIDES
522|539 9.257
68 ASLANIDES
520|540 9.712
69 ASLANIDES
521|542 9.712
70 ASLANIDES
521|539 9.712
71 ASLANIDES
520|538 9.712
72 ASLANIDES
533|526 9.804
73 ASLANIDES
536|546 6.908
74 ASLANIDES
542|548 7.519
75 ASLANIDES
542|556 6.991
76 ASLANIDES
519|521 9.128
77 ASLANIDES
520|521 9.964
78 ASLANIDES
516|521 10.044
79 ALSANIDES
542|520 9.822
80 ASLANIDES
543|519 9.747
81 ASLANIDES
544|520 9.904
82 ASLANIDES
545|521 9.763
83 ASLANIDES
544|521 9.813
84 ASLANIDES
544|516 9.101
85 ASLANIDES
543|516 9.916
86 ASLANIDES
544|517 8.997
Χωριό βαρβάρων
505|544 266
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
aslanides

Ημερήσια επιτεύγματα
2x Επιθετικός παίκτης της ημέρας

Νίκησε ως επιτιθέμενος τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 12.07.2024 (55.572 μονάδες)


3x Υποστηρικτής της ημέρας

Νίκησε τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο, ως υποστηρικτής.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 14.05.2024 (309.820 μονάδες)


 
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 90

Κόσμος 89

Κόσμος 91