Χάρτης Κατάταξη

Engineer92

Engineer92
Πόντοι:150.854
Θέση:68
Νικημένοι αντίπαλοι: 503.890 (96.)
Φυλή: Shhh.
Νυχτερινή προστασία: Τρέχουσα: 03:00-11:00


Χωριά (22) Συντεταγμένες Πόντοι
001 Homo Homini Lupus
474|490 9.902
002 Homo Homini Lupus
483|480 9.902
003 Homo Homini Lupus
484|479 9.902
004 Homo Homini Lupus
489|487 9.902
005 Homo Homini Lupus
472|492 9.902
006 Homo Homini Lupus
490|488 9.902
007 Homo Homini Lupus
491|486 9.902
008 Homo Homini Lupus
474|485 9.902
009 Homo Homini Lupus
482|477 9.902
010 Homo Homini Lupus
474|486 9.902
011 Homo Homini Lupus
468|492 8.875
012 Homo Homini Lupus
480|479 5.745
013 Homo Homini Lupus
471|489 7.980
014 Homo Homini Lupus
475|494 8.898
015 Homo Homini Lupus
479|498 5.338
016 Homo Homini Lupus
474|496 4.501
017 Homo Homini Lupus
491|426 2.494
018 Homo Homini Lupus
492|426 2.509
019 Homo Homini Lupus
474|487 3.101
020 Homo Homini Lupus
491|428 1.122
021 Homo Homini Lupus
486|429 1.176
Χωριό βαρβάρων
484|423 95
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
Homo Homini Lupus Est

Επιτεύγματα Νίκης
Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 84 με τη Φυλή ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙΑ.

 
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 84