Χάρτης Κατάταξη

Wolfakix

Wolfakix
Πόντοι:895.034
Θέση:22
Νικημένοι αντίπαλοι: 8.428.603 (30.)
Φυλή: Α.Τ
Νυχτερινή προστασία: Τρέχουσα: 02:00-10:00


Χωριά (103) Συντεταγμένες Πόντοι
0000 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
537|458 9.253
0001 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
510|508 9.466
0002 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
537|460 9.834
0003 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
537|461 9.788
0004 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
511|509 9.540
0005 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
538|458 9.757
0006 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
507|509 10.616
0007 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
540|459 9.253
0008 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
508|507 9.628
0009 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
540|460 9.253
0010 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
509|507 9.332
0011 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
542|453 9.745
0012 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
509|510 9.253
0013 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
542|456 10.595
0014 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
512|511 9.253
0015 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
542|459 9.735
0016 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
513|510 9.771
0017 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
542|460 9.745
0018 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
540|464 9.771
0019 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
512|506 9.100
0020 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
543|460 9.253
0021 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
514|505 9.788
0022 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
545|454 9.745
0023 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
515|507 9.863
0024 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
544|456 9.253
0025 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
516|508 9.210
0026 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
545|456 9.284
0027 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
517|507 9.253
0028 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
546|457 9.253
0029 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
518|507 9.274
0030 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
546|458 9.253
0031 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
518|504 9.409
0032 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
547|456 9.253
0033 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
519|507 9.899
0034 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
549|455 9.253
0035 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
521|508 9.899
0036 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
549|458 9.253
0037 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
523|506 9.253
0038 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
549|460 9.253
0039 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
522|505 9.327
0040 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
550|461 9.253
0041 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
522|503 9.745
0042 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
549|463 9.757
0043 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
529|506 9.809
0044 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
550|465 9.757
0045 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
530|505 9.332
0046 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
551|465 9.771
0047 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
530|502 9.332
0048 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
550|453 9.253
0049 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
530|501 9.757
0050 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
551|453 9.253
0051 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
505|507 9.745
0052 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
551|455 9.253
0053 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
550|456 9.253
0054 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
552|457 9.265
0055 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
553|454 9.253
0057 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
554|455 9.253
0058 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
548|448 9.253
0059 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
549|447 9.253
0060 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
552|449 9.253
0061 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
553|450 9.714
0062 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
554|449 9.253
0063 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
554|452 9.253
0064 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
566|467 6.419
0065 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
568|466 9.031
0066 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
546|456 4.637
0067 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
546|465 7.677
0068 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
566|463 7.139
0069 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
570|467 6.003
0070 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
553|456 4.390
0071 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
551|439 2.169
0072 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
571|481 9.757
0073 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
573|477 8.808
0074 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
577|482 5.346
0075 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
573|472 3.958
0076 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
576|477 3.323
0077 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
571|473 1.380
0078 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
572|470 3.315
0079 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
554|543 9.735
0080 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
555|543 9.253
0081 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
553|545 9.735
0082 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
555|546 9.253
0083 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
556|546 9.253
0084 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
554|547 9.253
0085 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
556|549 9.253
0086 K55ΟΟλυμποςείνα αποεκει
557|550 8.953
0087 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
561|479 9.435
0088 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
562|479 6.839
0089 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
566|479 10.469
0090 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
570|477 9.993
0091 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
578|476 696
0092 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
564|479 6.404
0093 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
572|477 9.296
0094 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
567|475 9.726
0095 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
569|475 9.253
0096 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
569|476 9.253
0097 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
568|477 9.745
0098 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
568|478 9.735
0099 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
569|478 9.757
The Emperor 7
570|478 9.993
Εμφάνιση όλων των εναπομείναντων 3 χωριών.
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
Θα σας καταπιεί το ποτάμι
Η ηλιθιότητα δεν νικιέται

The Emperor
Le Me Playing

Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 89

Κόσμος 90