Χάρτης Κατάταξη

Mr.Boutias

Mr.Boutias
Πόντοι:49.341
Θέση:80
Νικημένοι αντίπαλοι: 7.848.584 (40.)
Φυλή: N.W
Νυχτερινή προστασία: Τρέχουσα: 00:00-08:00


Χωριά (5) Συντεταγμένες Πόντοι
Κόσμος 88
564|546 9.397
ΜΠΑΜ ΠΑΜ
532|517 10.273
ΜΠΑΜ ΠΑΜ
562|541 9.805
ΜΠΑΜ ΠΑΜ
566|534 10.087
Χωριό βαρβάρων
546|542 9.779
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 90