Χάρτης Κατάταξη

nikos83

nikos83
Πόντοι:37.157
Θέση:85
Νικημένοι αντίπαλοι: 241.712 (138.)
Φυλή: Mojito
Νυχτερινή προστασία: Τρέχουσα: 03:00-11:00


Χωριά (5) Συντεταγμένες Πόντοι
Havana
432|502 9.835
Mojito
436|507 9.835
Το χωριό του alfapi
435|504 9.835
Το χωριό του Kargia
423|494 4.327
Το χωριό του valtzo1
424|497 3.325
Προσωπικό κείμενο
https://gr.twstats.com/gr2/index.php?page=player&id=64309
Κόσμος 2

kx-250
drakos2
alexis13
bill66