Χάρτης Κατάταξη

Antonismad

Antonismad
Πόντοι:28.179
Θέση:92
Νικημένοι αντίπαλοι: 604.912 (95.)
Φυλή: THC
Νυχτερινή προστασία: Τρέχουσα: 00:00-08:00


Χωριά (5) Συντεταγμένες Πόντοι
One piece
506|451 6.192
Χωριό βαρβάρων
482|422 297
Χωριό βαρβάρων 1
507|452 6.016
Χωριό βαρβάρων 2
508|453 5.323
Χωριό βαρβάρων 3
504|452 10.351
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
Yo yo

Επιτεύγματα ανάπτυξης
Στρατολόγος (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Στρατολόγησε συνολικά 50.000 μονάδες!


 
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 89

Κόσμος 87