Χάρτης Κατάταξη

Autokratoras09

Autokratoras09
Πόντοι:26
Θέση:255
Νικημένοι αντίπαλοι: 123.398 (172.)
Φυλή: THC
Νυχτερινή προστασία: Τρέχουσα: 02:00-10:00


Χωριά (1) Συντεταγμένες Πόντοι
Το χωριό του Autokratoras09
447|564 26
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
ELATE NA TA PARETEE

Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 91

Κόσμος 87

Κόσμος 90