Χάρτης Κατάταξη

Noobaki

Noobaki
Πόντοι:3.083
Θέση:222
Νικημένοι αντίπαλοι: 1.190.214 (79.)
Φυλή: Shhh.
Νυχτερινή προστασία: Τρέχουσα: 03:00-11:00


Χωριά (1) Συντεταγμένες Πόντοι
013
430|462 3.083
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 87