Χάρτης Κατάταξη

solo

solo
Πόντοι:965.273
Θέση:11
Νικημένοι αντίπαλοι: 7.907.747 (15.)
Φυλή: Shhh..
Νυχτερινή προστασία: Τρέχουσα: 23:00-07:00


Χωριά (113) Συντεταγμένες Πόντοι
Winter is Coming
471|523 9.835
Winter is Coming
481|545 9.835
Winter is Coming
469|532 9.835
Winter is Coming
488|542 9.835
Winter is Coming
485|537 9.835
Winter is Coming
474|521 9.835
Winter is Coming
489|524 9.835
Winter is Coming
477|536 9.835
Winter is Coming
484|535 9.835
Winter is Coming
479|528 9.835
Winter is Coming
489|533 9.835
Winter is Coming
475|528 9.835
Winter is Coming
484|534 9.835
Winter is Coming
461|526 9.835
Winter is Coming
470|523 9.835
Winter is Coming
470|524 9.835
Winter is Coming
487|536 9.835
Winter is Coming
485|536 9.835
Winter is Coming
471|526 9.835
Winter is Coming
477|533 9.835
Winter is Coming
490|546 10.126
Winter is Coming
488|540 9.835
Winter is Coming
470|527 7.106
Winter is Coming
469|524 9.835
Winter is Coming
468|524 6.997
Winter is Coming
485|538 9.835
Winter is Coming
473|531 9.835
Winter is Coming
461|516 9.835
Winter is Coming
459|517 9.835
Winter is Coming
459|518 9.835
Winter is Coming
473|534 9.835
Winter is Coming
457|517 9.835
Winter is Coming
464|531 9.835
Winter is Coming
481|544 9.835
Winter is Coming
473|539 9.637
Winter is Coming
474|523 9.835
Winter is Coming
474|541 9.835
Winter is Coming
454|479 9.835
Winter is Coming
486|548 9.835
Winter is Coming
457|526 9.835
Winter is Coming
480|546 9.835
Winter is Coming
458|530 9.835
Winter is Coming
452|516 9.835
Winter is Coming
481|546 9.835
Winter is Coming
457|530 9.835
Winter is Coming
459|532 6.926
Winter is Coming
446|504 9.835
Winter is Coming
485|552 9.835
Winter is Coming
454|533 9.835
Winter is Coming
481|554 9.835
Winter is Coming
482|556 9.835
Winter is Coming
465|546 9.835
Winter is Coming
466|545 9.835
Winter is Coming
479|554 9.835
Winter is Coming
465|545 9.835
Winter is Coming
481|555 9.835
Winter is Coming
452|533 5.945
Winter is Coming
440|484 8.387
Winter is Coming
462|548 9.835
Winter is Coming
463|548 9.835
Winter is Coming
448|533 7.138
Winter is Coming
463|547 9.835
Winter is Coming
466|550 9.835
Winter is Coming
482|560 9.835
Winter is Coming
440|487 9.835
Winter is Coming
448|532 5.867
Winter is Coming
462|549 9.835
Winter is Coming
442|525 9.835
Winter is Coming
463|549 9.835
Winter is Coming
459|549 7.195
Winter is Coming
451|527 9.835
Winter is Coming
504|563 10.091
Winter is Coming
458|550 9.835
Winter is Coming
490|563 9.835
Winter is Coming
437|486 9.985
Winter is Coming
458|549 6.177
Winter is Coming
436|486 8.778
Winter is Coming
435|488 6.898
Winter is Coming
439|475 6.334
Winter is Coming
466|555 5.350
Winter is Coming
497|554 8.868
Winter is Coming
455|550 9.835
Winter is Coming
478|541 9.835
Winter is Coming
452|547 5.426
Winter is Coming
498|568 7.186
Winter is Coming
433|487 4.091
Winter is Coming
434|488 4.299
Winter is Coming
435|484 6.645
Winter is Coming
440|535 9.835
Winter is Coming
432|511 9.835
Winter is Coming
444|542 3.549
Winter is Coming
432|487 7.897
Winter is Coming
503|570 6.473
Winter is Coming
496|568 6.625
Winter is Coming
494|570 9.835
Winter is Coming
431|486 4.580
Winter is Coming
494|568 9.835
Winter is Coming
497|569 6.648
Winter is Coming
433|475 6.115
Winter is Coming
431|479 11.279
Εμφάνιση όλων των εναπομείναντων 13 χωριών.
Επιτεύγματα Νίκης
Άρχοντας των πόντων

Ήσουν ο #1 παίκτης όταν έκλεισε ο Κόσμος 28.

Απόρθητος

Σαν αμυνόμενος, νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 28.

Αρχηγός της Μάχης

Νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 28.

Άρχοντας των πόντων

Ήσουν ο #1 παίκτης όταν έκλεισε ο Κόσμος 83.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 28 με τη Φυλή Alea jacta est.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 83 με τη Φυλή Prevale Le Oscurita.

 
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 83

Κόσμος 28

Κόσμος 87

Κόσμος 89

Κόσμος 82

Κόσμος 86

Κόσμος 90

Κόσμος 78

Κόσμος 81

Κόσμος 84