Χάρτης Κατάταξη

04. SuperB0Y

04. SuperB0Y
Συντεταγμένες: 468|489
Πόντοι: 9.902
Παίκτης: SuperB0Y
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)