Χάρτης Κατάταξη

(09) Low77

(09) Low77
Συντεταγμένες: 494|483
Πόντοι: 10.083
Παίκτης: low77
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)