Χάρτης Κατάταξη

042 Kai

042 Kai
Συντεταγμένες: 491|500
Πόντοι: 9.722
Παίκτης: Latis
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)