Χάρτης Κατάταξη

019 Periptero

019 Periptero
Συντεταγμένες: 503|494
Πόντοι: 9.807
Παίκτης: Latis
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)