Χάρτης Κατάταξη

Α.017

Α.017
Συντεταγμένες: 495|470
Πόντοι: 10.267
Παίκτης: RomaReturns
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)