Χάρτης Κατάταξη

Α.047

Α.047
Συντεταγμένες: 502|472
Πόντοι: 10.311
Παίκτης: RomaReturns
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)