Χάρτης Κατάταξη

Α.006

Α.006
Συντεταγμένες: 483|473
Πόντοι: 10.469
Παίκτης: RomaReturns
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)