Χάρτης Κατάταξη

Α.050

Α.050
Συντεταγμένες: 494|468
Πόντοι: 10.281
Παίκτης: RomaReturns
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)