Χάρτης Κατάταξη

0030.The Magnificent Seven

0030.The Magnificent Seven
Συντεταγμένες: 539|484
Πόντοι: 10.300
Παίκτης: Eτερος εγώ
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)