Χάρτης Κατάταξη

ΠΟΝΤΟΣ

ΠΟΝΤΟΣ
Συντεταγμένες: 543|500
Πόντοι: 9.481
Παίκτης: ΛΟΛΟΜΠΑ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)