Χάρτης Κατάταξη

020|Gioda

020|Gioda
Συντεταγμένες: 470|484
Πόντοι: 10.237
Παίκτης: gioda
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)