Χάρτης Κατάταξη

Α.009

Α.009
Συντεταγμένες: 497|467
Πόντοι: 10.272
Παίκτης: RomaReturns
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)