Χάρτης Κατάταξη

001-p1

001-p1
Συντεταγμένες: 494|452
Πόντοι: 7.819
Παίκτης: J.A.C.E.
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)