Χάρτης Κατάταξη

A025 Noriega

A025 Noriega
Συντεταγμένες: 480|488
Πόντοι: 8.926
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)