Χάρτης Κατάταξη

Death Dealer 002

Death Dealer 002
Συντεταγμένες: 507|534
Πόντοι: 9.968
Παίκτης: Death Dealers.
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)