Χάρτης Κατάταξη

013|Gioda

013|Gioda
Συντεταγμένες: 472|478
Πόντοι: 10.237
Παίκτης: gioda
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)