Χάρτης Κατάταξη

Τζα ο pappous 3

Τζα ο pappous 3
Συντεταγμένες: 491|467
Πόντοι: 9.886
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)