Χάρτης Κατάταξη

Τζα ο pappous 4

Τζα ο pappous 4
Συντεταγμένες: 487|464
Πόντοι: 9.883
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)