Χάρτης Κατάταξη

Α.023

Α.023
Συντεταγμένες: 500|470
Πόντοι: 10.269
Παίκτης: RomaReturns
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)