Χάρτης Κατάταξη

001-Βασίλης Παλαιοκώστας

001-Βασίλης Παλαιοκώστας
Συντεταγμένες: 530|527
Πόντοι: 9.950
Παίκτης: aggelosdelta
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)