Χάρτης Κατάταξη

0057.Underworld

0057.Underworld
Συντεταγμένες: 533|513
Πόντοι: 10.300
Παίκτης: Eτερος εγώ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)