Χάρτης Κατάταξη

004-Βασίλης Παλαιοκώστας

004-Βασίλης Παλαιοκώστας
Συντεταγμένες: 527|530
Πόντοι: 10.104
Παίκτης: aggelosdelta
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)