Χάρτης Κατάταξη

ΤΑΡΤΑΡΑ

ΤΑΡΤΑΡΑ
Συντεταγμένες: 540|496
Πόντοι: 8.268
Παίκτης: ΛΟΛΟΜΠΑ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)