Χάρτης Κατάταξη

C016 Noriega

C016 Noriega
Συντεταγμένες: 473|476
Πόντοι: 9.902
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)