Χάρτης Κατάταξη

03. Χωριό με Σκόρδους

03. Χωριό με Σκόρδους
Συντεταγμένες: 468|482
Πόντοι: 10.252
Παίκτης: macug
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)