Χάρτης Κατάταξη

02. SuperB0Y

02. SuperB0Y
Συντεταγμένες: 464|489
Πόντοι: 9.825
Παίκτης: SuperB0Y
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)