Χάρτης Κατάταξη

C015 Noriega

C015 Noriega
Συντεταγμένες: 472|477
Πόντοι: 9.630
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)