Χάρτης Κατάταξη

ΧΩΡΙΟ 017

ΧΩΡΙΟ 017
Συντεταγμένες: 519|469
Πόντοι: 9.879
Παίκτης: BASILIAS
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)