Χάρτης Κατάταξη

Α.040

Α.040
Συντεταγμένες: 490|455
Πόντοι: 10.280
Παίκτης: RomaReturns
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)