Χάρτης Κατάταξη

032 - R - Death Dealer

032 - R - Death Dealer
Συντεταγμένες: 527|524
Πόντοι: 9.968
Παίκτης: Death Dealers.
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)