Χάρτης Κατάταξη

ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
Συντεταγμένες: 482|467
Πόντοι: 8.958
Παίκτης: Formidable
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)